25/01/16, 02:29:58 :
GRAN.N0000 > 160 @ 83.80  0.00     SFL.N0000 > 100 @ 17.50  -6.91     JKH.W0023 > 100 @ 18.40  -2.65     MGT.N0000 > 5000 @ 19.60  -0.51     ALUF.N0000 > 4500 @ 43.00  -1.15     REXP.N0000 > 2 @ 268.90  0.07     GRAN.N0000 > 30 @ 84.50  0.84     GRAN.N0000 > 945 @ 85.00  1.43     SEMB.X0000 > 23000 @ 0.30  -25.00     BFL.N0000 > 50 @ 175.00  -0.23     VPEL.N0000 > 5000 @ 8.50  0.00     TJL.N0000 > 3 @ 32.10  -1.23     DFCC.N0000 > 10 @ 148.50  -1.13     AEL.N0000 > 2500 @ 21.30  0.47     CHOU.N0000 > 550 @ 12.50  -7.41     SLTL.N0000 > 2 @ 39.80  -0.50     RAL.N0000 > 1500 @ 3.50  -2.78     AEL.N0000 > 9990 @ 21.30  0.47     GRAN.N0000 > 2 @ 84.00  0.24     TESS.N0000 > 10000 @ 1.40  -6.67     LHCL.N0000 > 1000 @ 52.00  -1.70     GRAN.N0000 > 200 @ 84.20  0.48     JKH.N0000 > 2800 @ 157.00  -0.70     IDL.N0000 > 5 @ 8.40  -2.33     GRAN.N0000 > 50 @ 84.60  0.95     AAF.N0000 > 2000 @ 1.40  -6.67     PLC.N0000 > 20 @ 20.40  3.03     GRAN.N0000 > 780 @ 84.50  0.84     GEST.N0000 > 1 @ 133.90  2.37     UML.N0000 > 100 @ 87.50  -0.57     JKH.W0023 > 10 @ 18.50  -2.12     TAFL.N0000 > 10 @ 104.00  0.68     NDB.N0000 > 1000 @ 170.00  -0.06     DFCC.N0000 > 1 @ 148.20  -1.33     BLI.N0000 > 500 @ 50.00  -1.96     CTC.N0000 > 7 @ 970.00  0.31     PINS.N0000 > 5000 @ 16.10  6.62     DFCC.N0000 > 12623 @ 148.00  -1.46     GRAN.N0000 > 100 @ 84.50  0.84     AAF.N0000 > 8000 @ 1.40  -6.67     EMER.N0000 > 100 @ 7.30  0.00     DFCC.N0000 > 5 @ 148.10  -1.40     PLC.N0000 > 500 @ 19.90  0.51     TAFL.N0000 > 5000 @ 103.00  -0.29     NDB.N0000 > 5 @ 170.10  0.00     NTB.N0000 > 100 @ 79.50  0.63     GEST.N0000 > 1 @ 133.90  2.37     PINS.N0000 > 5000 @ 16.00  5.96     GRAN.N0000 > 3 @ 84.00  0.24     PINS.N0000 > 100 @ 16.10  6.62     TAFL.N0000 > 100 @ 104.60  1.26     DPL.N0000 > 1 @ 7.90  2.60     JKH.W0023 > 2750 @ 18.40  -2.65     JKH.W0023 > 100 @ 18.40  -2.65     BLI.N0000 > 250 @ 50.50  -0.98     DFCC.N0000 > 20 @ 148.10  -1.40     BFL.N0000 > 50 @ 175.90  0.29     COCR.N0000 > 5 @ 51.00  0.59     MGT.N0000 > 30000 @ 19.70  0.00     TAFL.N0000 > 100 @ 104.40  1.06     GRAN.N0000 > 1500 @ 84.50  0.84     ACL.N0000 > 1000 @ 111.00  1.00     KDL.N0000 > 1085 @ 62.00  -0.96     GRAN.N0000 > 1000 @ 85.00  1.43     HVA.N0000 > 10000 @ 6.10  -3.17     GRAN.N0000 > 1151 @ 84.20  0.48     SLTL.N0000 > 94 @ 39.70  -0.75     COCR.N0000 > 605 @ 51.00  0.59     LHCL.N0000 > 5000 @ 51.50  -2.65     PMB.N0000 > 50 @ 18.50  -0.54     DFCC.N0000 > 5 @ 150.00  -0.13     RAL.N0000 > 800 @ 3.50  -2.78     BFL.N0000 > 100 @ 174.50  -0.51     PINS.N0000 > 11000 @ 16.00  5.96     GRAN.N0000 > 279 @ 84.50  0.84     JKH.W0023 > 3149 @ 18.50  -2.12     HHL.N0000 > 3900 @ 81.50  -0.61     JKH.N0000 > 100 @ 158.00  -0.06     HEXP.N0000 > 500 @ 59.00  1.03     IDL.N0000 > 95 @ 8.40  -2.33     CTC.N0000 > 3 @ 970.00  0.31     GRAN.N0000 > 2469 @ 84.00  0.24     BIL.N0000 > 500 @ 1.30  8.33     GRAN.N0000 > 100 @ 84.50  0.84     JKH.W0023 > 100 @ 18.40  -2.65     AEL.N0000 > 2500 @ 21.30  0.47     MGT.N0000 > 5000 @ 19.60  -0.51     PINS.N0000 > 10 @ 16.10  6.62     UML.N0000 > 100 @ 87.00  -1.14     EXPO.N0000 > 700 @ 7.20  -1.37     GRAN.N0000 > 5 @ 84.00  0.24     GRAN.N0000 > 200 @ 84.00  0.24     PINS.N0000 > 250 @ 16.10  6.62     PINS.N0000 > 100 @ 15.80  4.64     SFL.P0000 > 300 @ 10.70  -4.46     WAPO.N0000 > 100 @ 35.00  -2.51     SFL.N0000 > 1010 @ 17.50  -6.91     PINS.N0000 > 1000 @ 16.00  5.96     COCO.N0000 > 39899 @ 25.00  1.21     IDL.N0000 > 10 @ 8.40  -2.33     NDB.N0000 > 1850 @ 170.00  -0.06     LHCL.N0000 > 10000 @ 52.00  -1.70     PINS.N0000 > 7000 @ 16.20  7.28     MGT.N0000 > 54990 @ 19.70  0.00     ACL.N0000 > 100 @ 108.20  -1.55     JKH.N0000 > 100 @ 160.00  1.20     TAFL.N0000 > 88 @ 104.00  0.68     JKH.N0000 > 100 @ 157.00  -0.70     RAL.N0000 > 300 @ 3.50  -2.78     KDL.N0000 > 1 @ 63.90  2.08     CHOU.N0000 > 200 @ 12.40  -8.15     GRAN.N0000 > 1000 @ 85.00  1.43     BFL.N0000 > 5 @ 175.00  -0.23     JKH.W0023 > 250 @ 18.40  -2.65     GRAN.N0000 > 2408 @ 84.00  0.24     SAMP.N0000 > 14 @ 235.00  -0.04     AHPL.N0000 > 1 @ 53.90  -0.19     JKH.W0023 > 788 @ 18.40  -2.65     GRAN.N0000 > 60 @ 85.00  1.43     NTB.N0000 > 1900 @ 77.10  -2.41     AEL.N0000 > 17000 @ 21.30  0.47     NEST.N0000 > 10 @ 2,000.00  0.00     SFL.P0000 > 800 @ 10.60  -5.36     KDL.N0000 > 385 @ 62.00  -0.96     BFL.N0000 > 405 @ 177.50  1.20     TAFL.N0000 > 5 @ 104.00  0.68     TJL.N0000 > 10 @ 32.10  -1.23     REXP.N0000 > 2 @ 268.90  0.07     AEL.N0000 > 1485 @ 21.30  0.47     GRAN.N0000 > 500 @ 84.00  0.24     TAFL.N0000 > 6 @ 104.50  1.16     COCO.N0000 > 3000 @ 25.00  1.21     MHDL.N0000 > 1 @ 7.90  5.33     AEL.N0000 > 2500 @ 21.30  0.47     PLC.N0000 > 1810 @ 20.40  3.03     GRAN.N0000 > 100 @ 84.60  0.95     LHCL.N0000 > 1800 @ 52.00  -1.70     BFL.N0000 > 100 @ 178.00  1.48     PINS.N0000 > 2000 @ 16.20  7.28     JKH.N0000 > 661 @ 157.00  -0.70     MGT.N0000 > 15000 @ 19.60  -0.51     JKH.N0000 > 1000 @ 157.00  -0.70     AHPL.N0000 > 1000 @ 54.00  0.00     SFIN.N0000 > 4500 @ 21.10  0.00     BLI.N0000 > 50 @ 50.20  -1.57     CFVF.N0000 > 100 @ 19.80  -0.50     JKH.N0000 > 10000 @ 157.00  -0.70     SFIN.N0000 > 100 @ 21.10  0.00     GLAS.N0000 > 35 @ 5.60  0.00     NDB.N0000 > 1000 @ 170.00  -0.06     LHCL.N0000 > 100 @ 52.00  -1.70     BLI.N0000 > 100 @ 51.50  0.98     NDB.N0000 > 33 @ 172.00  1.12     NDB.N0000 > 1000 @ 170.50  0.24     COCO.N0000 > 10000 @ 25.00  1.21     SFL.P0000 > 100 @ 10.70  -4.46     EXPO.N0000 > 1500 @ 7.20  -1.37     TAFL.N0000 > 30 @ 103.10  -0.19     CHOU.N0000 > 1000 @ 12.50  -7.41     CHMX.N0000 > 9 @ 67.10  3.39     PINS.N0000 > 1 @ 16.00  5.96     ALUM.N0000 > 3 @ 16.10  -0.62     SDB.N0000 > 15 @ 144.50  -0.14     PARQ.N0000 > 10 @ 54.30  0.00     DFCC.N0000 > 100 @ 148.00  -1.46     BLI.N0000 > 10 @ 51.50  0.98     COCR.N0000 > 1395 @ 51.00  0.59     NDB.N0000 > 1350 @ 170.00  -0.06     JKH.N0000 > 25 @ 157.20  -0.57     MGT.N0000 > 10000 @ 19.60  -0.51     COCO.N0000 > 7101 @ 25.00  1.21     PINS.N0000 > 3000 @ 16.20  7.28     PLC.N0000 > 10 @ 20.00  1.01     NDB.N0000 > 250 @ 170.00  -0.06     PINS.N0000 > 5 @ 16.10  6.62     BFL.N0000 > 100 @ 178.00  1.48     REXP.N0000 > 3 @ 268.90  0.07     GRAN.N0000 > 20 @ 84.00  0.24     NDB.N0000 > 45 @ 170.00  -0.06     UBC.N0000 > 510 @ 18.00  -1.10     GRAN.N0000 > 55 @ 85.00  1.43     REXP.N0000 > 1 @ 269.00  0.11     PLC.N0000 > 20 @ 20.20  2.02     JKH.W0023 > 100 @ 18.40  -2.65     GRAN.N0000 > 566 @ 84.60  0.95     PINS.N0000 > 1400 @ 15.80  4.64     SAMP.N0000 > 39 @ 235.00  -0.04     RCL.N0000 > 1 @ 99.00  0.51     AEL.N0000 > 5 @ 21.30  0.47     PINS.N0000 > 250 @ 16.10  6.62     REXP.N0000 > 25 @ 269.00  0.11     BUKI.N0000 > 1 @ 405.00  1.63     GRAN.N0000 > 746 @ 84.20  0.48     GRAN.N0000 > 1 @ 84.50  0.84     HHL.N0000 > 100 @ 81.00  -1.22     GRAN.N0000 > 100 @ 84.40  0.72     COCO.N0000 > 100 @ 25.20  2.02     PMB.N0000 > 50 @ 19.60  5.38     PINS.N0000 > 2000 @ 16.10  6.62     TAFL.N0000 > 600 @ 104.50  1.16     TAFL.N0000 > 2 @ 104.00  0.68     PINS.N0000 > 25000 @ 16.00  5.96     VONE.N0000 > 1000 @ 20.00  -1.48     ACL.N0000 > 5 @ 111.50  1.46     HNB.X0000 > 1000 @ 176.00  0.57     UBC.N0000 > 1410 @ 18.00  -1.10     BFL.N0000 > 200 @ 175.00  -0.23     PLC.N0000 > 2 @ 20.30  2.53     AEL.N0000 > 5000 @ 21.30  0.47     GRAN.N0000 > 4 @ 84.20  0.48     BFL.N0000 > 100 @ 178.00  1.48     HVA.N0000 > 880 @ 6.10  -3.17     JINS.N0000 > 300 @ 16.40  1.86     CIND.N0000 > 200 @ 104.90  -0.10     NTB.N0000 > 100 @ 77.70  -1.65     DIAL.N0000 > 25 @ 10.20  2.00     GRAN.N0000 > 100 @ 84.40  0.72     TAFL.N0000 > 2 @ 104.40  1.06     JKH.W0023 > 1256 @ 18.50  -2.12     GRAN.N0000 > 1 @ 84.00  0.24     GRAN.N0000 > 100 @ 84.00  0.24     JKH.N0000 > 20 @ 162.00  2.47     SEMB.X0000 > 100 @ 0.30  -25.00     PINS.N0000 > 25000 @ 16.00  5.96     UBC.N0000 > 80 @ 18.40  1.10     AHPL.N0000 > 300 @ 53.90  -0.19     COMB.N0000 > 1295 @ 129.00  -0.77     GRAN.N0000 > 300 @ 84.70  1.07     TAFL.N0000 > 467 @ 104.40  1.06     BUKI.N0000 > 2 @ 405.00  1.63     TAFL.N0000 > 994 @ 104.50  1.16     TAFL.N0000 > 18 @ 104.00  0.68     JINS.N0000 > 200 @ 16.40  1.86     REXP.N0000 > 4 @ 269.00  0.11     LLUB.N0000 > 1 @ 312.00  0.65     DFCC.N0000 > 10 @ 148.10  -1.40     JKH.W0023 > 10 @ 18.40  -2.65     PLC.N0000 > 20 @ 20.30  2.53     LHCL.N0000 > 100 @ 52.00  -1.70     JKH.N0000 > 339 @ 157.00  -0.70     GRAN.N0000 > 200 @ 84.40  0.72     COCR.N0000 > 500 @ 51.00  0.59     JINS.N0000 > 99 @ 16.30  1.24     GRAN.N0000 > 1000 @ 85.00  1.43     ALHP.N0000 > 10 @ 3.20  0.00     AAF.N0000 > 5000 @ 1.50  0.00     JKH.W0023 > 100 @ 18.40  -2.65     GREG.N0000 > 200 @ 10.90  -0.91     TSML.N0000 > 300 @ 28.90  9.06     JINS.N0000 > 550 @ 16.40  1.86     BLI.N0000 > 190 @ 51.50  0.98     DFCC.N0000 > 10 @ 148.10  -1.40     PINS.N0000 > 6600 @ 16.00  5.96     CCS.N0000 > 19900 @ 425.00  0.00     PINS.N0000 > 25 @ 16.10  6.62     JKH.N0000 > 16 @ 162.00  2.47     COCO.N0000 > 32899 @ 25.00  1.21     NTB.N0000 > 200 @ 77.10  -2.41     GRAN.N0000 > 350 @ 84.00  0.24     CSEC.N0000 > 4550 @ 23.00  -4.17     JKH.N0000 > 15 @ 159.90  1.14     CCS.N0000 > 24737 @ 425.00  0.00     JKH.W0023 > 1841 @ 18.50  -2.12     TAFL.N0000 > 5 @ 104.00  0.68     MGT.N0000 > 500 @ 19.60  -0.51     GRAN.N0000 > 1000 @ 84.90  1.31     PINS.N0000 > 7900 @ 16.00  5.96     CSEC.N0000 > 114 @ 23.00  -4.17     REXP.N0000 > 3 @ 268.90  0.07     LHCL.N0000 > 300 @ 51.50  -2.65     UBC.N0000 > 400 @ 18.00  -1.10     PLC.N0000 > 2000 @ 20.00  1.01     TJL.N0000 > 100 @ 32.10  -1.23     TAFL.N0000 > 200 @ 104.50  1.16     TAFL.N0000 > 100 @ 104.60  1.26     JKH.N0000 > 80 @ 162.00  2.47     REXP.N0000 > 300 @ 268.90  0.07     LLUB.N0000 > 37 @ 310.00  0.00     TSML.N0000 > 100 @ 28.90  9.06     GRAN.N0000 > 100 @ 84.20  0.48     CCS.N0000 > 100 @ 425.00  0.00     PCH.N0000 > 10000 @ 0.20  100.00     LHCL.N0000 > 1000 @ 52.00  -1.70     CINS.N0000 > 25 @ 1,400.00  0.00     SHL.N0000 > 300 @ 14.30  -1.38     TAFL.N0000 > 5 @ 104.00  0.68     CHOU.N0000 > 120 @ 12.50  -7.41     JKH.N0000 > 15 @ 157.10  -0.63     LOLC.N0000 > 1 @ 75.00  -4.46     HVA.N0000 > 1 @ 6.10  -3.17     BLI.N0000 > 90 @ 51.50  0.98     VPEL.N0000 > 4600 @ 8.50  0.00     GRAN.N0000 > 670 @ 84.50  0.84     AEL.N0000 > 2000 @ 21.30  0.47     BLI.N0000 > 300 @ 50.00  -1.96     MAL.N0000 > 1000 @ 2.90  0.00     LHCL.N0000 > 1000 @ 52.00  -1.70     GRAN.N0000 > 34 @ 84.60  0.95     GRAN.N0000 > 500 @ 84.70  1.07     TAFL.N0000 > 1394 @ 103.00  -0.29     AEL.N0000 > 5 @ 21.30  0.47     BLI.N0000 > 300 @ 51.50  0.98     NDB.N0000 > 500 @ 170.00  -0.06     PINS.N0000 > 100 @ 16.20  7.28     COCO.N0000 > 100 @ 25.20  2.02     JKH.N0000 > 15 @ 157.10  -0.63     COMB.X0000 > 200 @ 116.50  0.43     GRAN.N0000 > 250 @ 84.60  0.95     MGT.N0000 > 25000 @ 19.70  0.00     GRAN.N0000 > 220 @ 84.50  0.84     PLC.N0000 > 100 @ 20.30  2.53     PINS.N0000 > 6000 @ 16.00  5.96     TAJ.N0000 > 10 @ 22.80  -3.39     JKH.N0000 > 100 @ 157.00  -0.70     PINS.N0000 > 500 @ 16.20  7.28     GRAN.N0000 > 800 @ 84.50  0.84     PLC.N0000 > 200 @ 20.20  2.02     CHOU.N0000 > 1600 @ 12.50  -7.41     NDB.N0000 > 133 @ 170.20  0.06     HAYL.N0000 > 100 @ 299.50  0.50     SFL.N0000 > 40 @ 17.60  -6.38     TAFL.N0000 > 30 @ 103.20  -0.10     NDB.N0000 > 100 @ 172.00  1.12     JINS.N0000 > 800 @ 16.40  1.86     GRAN.N0000 > 200 @ 84.60  0.95     GRAN.N0000 > 1700 @ 85.00  1.43     NDB.N0000 > 1 @ 170.00  -0.06     UML.N0000 > 47 @ 87.50  -0.57     PLC.N0000 > 3500 @ 20.40  3.03     PINS.N0000 > 300 @ 16.00  5.96     APLA.N0000 > 50 @ 171.10  -2.17     GRAN.N0000 > 300 @ 84.60  0.95     PINS.N0000 > 6300 @ 16.00  5.96     SLTL.N0000 > 10 @ 40.00  0.00     SFL.P0000 > 84 @ 10.60  -5.36     GRAN.N0000 > 100 @ 84.20  0.48     HVA.N0000 > 2620 @ 6.10  -3.17     PCP.N0000 > 5836 @ 0.40  0.00     ASIY.N0000 > 5100 @ 2.70  0.00     GREG.N0000 > 2670 @ 10.90  -0.91     AEL.N0000 > 2500 @ 21.30  0.47     DFCC.N0000 > 5 @ 149.80  -0.27     AEL.N0000 > 5000 @ 21.30  0.47     COCR.N0000 > 50 @ 50.50  -0.39     NDB.N0000 > 20 @ 170.10  0.00     SHL.N0000 > 12500 @ 14.30  -1.38     REXP.N0000 > 758 @ 269.00  0.11     TAFL.N0000 > 60 @ 104.00  0.68     PINS.N0000 > 1000 @ 16.20  7.28     GRAN.N0000 > 100 @ 84.00  0.24     SLTL.N0000 > 2 @ 39.70  -0.75     CHMX.N0000 > 450 @ 66.40  2.31     CFVF.N0000 > 25 @ 19.10  -4.02     KDL.N0000 > 1 @ 63.90  2.08     PABC.N0000 > 4201 @ 24.50  0.00     ALUF.N0000 > 1 @ 43.80  0.69     MGT.N0000 > 5000 @ 19.60  -0.51     TKYO.X0000 > 5 @ 35.00  0.00     SINI.N0000 > 100 @ 164.90  -0.18     GRAN.N0000 > 40 @ 83.80  0.00     MHDL.N0000 > 1 @ 7.80  4.00     GRAN.N0000 > 330 @ 84.50  0.84     KDL.N0000 > 26 @ 63.90  2.08     DFCC.N0000 > 5 @ 148.10  -1.40     MGT.N0000 > 213 @ 19.60  -0.51     CFVF.N0000 > 25 @ 19.10  -4.02     BLI.N0000 > 500 @ 51.50  0.98     UBC.N0000 > 20 @ 18.30  0.55     JKH.N0000 > 15 @ 157.20  -0.57     BERU.N0000 > 100 @ 1.50  0.00     SLTL.N0000 > 100 @ 39.60  -1.00     PINS.N0000 > 500 @ 15.80  4.64     GRAN.N0000 > 1000 @ 84.50  0.84     PINS.N0000 > 1000 @ 16.00  5.96     GRAN.N0000 > 149 @ 84.20  0.48     NDB.N0000 > 1500 @ 170.10  0.00     GRAN.N0000 > 749 @ 84.20  0.48     GRAN.N0000 > 15 @ 85.00  1.43     PINS.N0000 > 1200 @ 16.10  6.62     GRAN.N0000 > 169 @ 84.00  0.24     ALUF.N0000 > 500 @ 43.00  -1.15     CHOU.N0000 > 100 @ 12.40  -8.15     NDB.N0000 > 3150 @ 170.00  -0.06     DOCK.N0000 > 100 @ 140.80  -0.07     CHOU.N0000 > 100 @ 12.40  -8.15     GRAN.N0000 > 40 @ 83.80  0.00     GRAN.N0000 > 61 @ 84.50  0.84     PINS.N0000 > 5000 @ 16.00  5.96     CIND.N0000 > 1000 @ 105.00  0.00     DFCC.N0000 > 2258 @ 148.00  -1.46     AHPL.N0000 > 697 @ 54.00  0.00     GRAN.N0000 > 20 @ 85.00  1.43     RHL.N0000 > 1 @ 25.40  3.67     GRAN.N0000 > 450 @ 84.40  0.72     AEL.N0000 > 5000 @ 21.30  0.47     UBC.N0000 > 90 @ 18.00  -1.10     GRAN.N0000 > 262 @ 84.00  0.24     ACL.N0000 > 8 @ 108.20  -1.55     AEL.N0000 > 5000 @ 21.30  0.47     SLTL.N0000 > 357 @ 39.20  -2.00     JKH.N0000 > 10 @ 157.00  -0.70     COCO.N0000 > 300 @ 25.20  2.02     KDL.N0000 > 2415 @ 62.00  -0.96     GRAN.N0000 > 50 @ 84.60  0.95     DFCC.N0000 > 1 @ 148.70  -1.00     DFCC.N0000 > 25 @ 148.00  -1.46     PLC.N0000 > 350 @ 20.40  3.03     COCO.N0000 > 40000 @ 25.00  1.21     SDB.N0000 > 150 @ 142.00  -1.87     DPL.N0000 > 1000 @ 7.60  -1.30     APLA.N0000 > 36 @ 171.00  -2.23     SLTL.N0000 > 500 @ 39.30  -1.75     PLC.N0000 > 20 @ 20.10  1.52     BFL.N0000 > 200 @ 175.00  -0.23     GRAN.N0000 > 400 @ 83.80  0.00     COMB.N0000 > 500 @ 129.00  -0.77     LGL.X0000 > 10 @ 37.00  -1.86     CLND.N0000 > 100 @ 23.00  0.88     AEL.N0000 > 7000 @ 21.30  0.47     KGAL.N0000 > 5 @ 59.80  1.36     BLI.N0000 > 310 @ 51.00  0.00     JKH.N0000 > 6401 @ 157.00  -0.70     CHMX.N0000 > 300 @ 67.10  3.39     GRAN.N0000 > 50 @ 84.40  0.72     AEL.N0000 > 15 @ 21.30  0.47     TAFL.N0000 > 7 @ 104.00  0.68     TAFL.N0000 > 200 @ 105.00  1.65     AEL.N0000 > 3500 @ 21.30  0.47     PARQ.N0000 > 10 @ 54.40  0.18     JKH.W0023 > 3 @ 18.40  -2.65     LIOC.N0000 > 100 @ 33.00  1.23     SLTL.N0000 > 50 @ 39.70  -0.75     UBC.N0000 > 10 @ 18.00  -1.10     JKH.N0000 > 20 @ 161.90  2.40     LLUB.N0000 > 42 @ 310.00  0.00     JKH.N0000 > 100 @ 157.20  -0.57     KDL.N0000 > 87 @ 64.00  2.24     TAFL.N0000 > 1 @ 104.40  1.06     PINS.N0000 > 3000 @ 16.20  7.28     GRAN.N0000 > 50 @ 84.00  0.24     GRAN.N0000 > 238 @ 84.60  0.95     TAFL.N0000 > 100 @ 104.40  1.06     PINS.N0000 > 675 @ 16.10  6.62     PLC.N0000 > 500 @ 19.90  0.51     HVA.N0000 > 120 @ 6.10  -3.17     NTB.N0000 > 100 @ 77.50  -1.90     GRAN.N0000 > 439 @ 84.50  0.84     JKH.W0023 > 5000 @ 18.50  -2.12     NDB.N0000 > 90 @ 172.00  1.12     ACL.N0000 > 500 @ 111.90  1.82     TJL.N0000 > 500 @ 32.00  -1.54     GRAN.N0000 > 1000 @ 85.00  1.43     BLUE.N0000 > 10500 @ 1.00  0.00     AEL.N0000 > 5000 @ 21.30  0.47     BLUE.N0000 > 12141 @ 1.00  0.00     PLC.N0000 > 37440 @ 19.90  0.51     AEL.N0000 > 5000 @ 21.30  0.47     BFL.N0000 > 315 @ 177.50  1.20     UBC.N0000 > 100 @ 18.30  0.55     JKH.W0023 > 159 @ 18.50  -2.12     HNB.X0000 > 5000 @ 176.00  0.57     SLTL.N0000 > 25 @ 40.00  0.00     GRAN.N0000 > 289 @ 84.50  0.84     GRAN.N0000 > 314 @ 84.70  1.07     SFL.P0000 > 500 @ 11.00  -1.79     BLUE.N0000 > 2000 @ 1.10  10.00     NDB.N0000 > 4237 @ 170.00  -0.06     APLA.N0000 > 25 @ 171.10  -2.17     COMB.N0000 > 705 @ 129.00  -0.77     SPEN.N0000 > 49 @ 85.10  -2.18     CIND.N0000 > 3000 @ 105.00  0.00     BFL.N0000 > 40 @ 177.50  1.20     VONE.N0000 > 200 @ 20.00  -1.48     PABC.N0000 > 1000 @ 24.50  0.00     PARQ.N0000 > 1000 @ 54.50  0.37     CSF.N0000 > 3000 @ 2.50  4.17     BFL.N0000 > 100 @ 174.90  -0.29     MGT.N0000 > 9400 @ 19.60  -0.51     BLI.N0000 > 440 @ 50.20  -1.57     SEMB.X0000 > 100 @ 0.40  0.00     CIND.N0000 > 1500 @ 105.00  0.00     PABC.N0000 > 799 @ 24.50  0.00     PCP.N0000 > 1100 @ 0.30  -25.00     BIL.N0000 > 3500 @ 1.30  8.33     NDB.N0000 > 177 @ 172.00  1.12     SLTL.N0000 > 100 @ 40.00  0.00     DPL.N0000 > 860 @ 7.70  0.00     TJL.N0000 > 2650 @ 32.00  -1.54     CITW.N0000 > 1400 @ 4.50  2.27     DFCC.N0000 > 1 @ 149.90  -0.20     BFL.N0000 > 100 @ 178.00  1.48     GRAN.N0000 > 1 @ 84.20  0.48     AEL.N0000 > 10 @ 21.30  0.47     PINS.N0000 > 2000 @ 16.20  7.28     AHPL.N0000 > 2 @ 53.90  -0.19     PINS.N0000 > 4000 @ 16.00  5.96     PINS.N0000 > 20 @ 16.10  6.62     JKH.N0000 > 1000 @ 160.00  1.20     SLTL.N0000 > 100 @ 39.80  -0.50     JKH.N0000 > 20 @ 157.00  -0.70     JKH.N0000 > 15 @ 162.00  2.47     BLI.N0000 > 750 @ 50.50  -0.98     COCR.N0000 > 100 @ 51.00  0.59     GRAN.N0000 > 250 @ 84.60  0.95     GRAN.N0000 > 369 @ 84.50  0.84     GRAN.N0000 > 32 @ 84.00  0.24     JKH.W0023 > 5000 @ 18.50  -2.12     SFIN.N0000 > 100 @ 21.00  -0.47     TAFL.N0000 > 100 @ 104.60  1.26     EAST.N0000 > 1500 @ 14.00  -9.09     REXP.N0000 > 700 @ 268.90  0.07     PINS.N0000 > 1600 @ 16.00  5.96     VPEL.N0000 > 400 @ 8.50  0.00     REXP.N0000 > 242 @ 268.90  0.07     NDB.N0000 > 4500 @ 170.10  0.00     PLC.N0000 > 2000 @ 20.00  1.01     ALHP.N0000 > 1 @ 3.20  0.00     ABL.N0000 > 360 @ 4.60  0.00     PLC.N0000 > 500 @ 20.00  1.01     ALUM.N0000 > 5 @ 16.10  -0.62     JKH.N0000 > 4 @ 162.00  2.47     CHMX.N0000 > 100 @ 67.10  3.39     ELPL.N0000 > 35 @ 17.50  2.94     SDB.N0000 > 150 @ 142.00  -1.87     IDL.N0000 > 195 @ 8.40  -2.33     MGT.N0000 > 100 @ 19.60  -0.51     PINS.N0000 > 2000 @ 16.20  7.28     JKH.N0000 > 50 @ 159.00  0.57     JKH.W0023 > 250 @ 18.10  -4.23     CIND.N0000 > 500 @ 105.00  0.00     BFL.N0000 > 100 @ 177.50  1.20     GRAN.N0000 > 208 @ 83.80  0.00     JKH.N0000 > 100 @ 162.00  2.47     ACL.N0000 > 500 @ 112.00  1.91     HVA.N0000 > 14 @ 6.00  -4.76     PINS.N0000 > 100 @ 16.10  6.62     PABC.N0000 > 700 @ 24.50  0.00     RCL.N0000 > 100 @ 99.00  0.51     BLUE.N0000 > 1000 @ 1.00  0.00     PABC.N0000 > 300 @ 24.50  0.00     PABC.N0000 > 499 @ 24.50  0.00     BFL.N0000 > 100 @ 177.50  1.20     RWSL.N0000 > 100 @ 2.30  0.00     CHOU.N0000 > 100 @ 12.40  -8.15     AEL.N0000 > 5000 @ 21.30  0.47     DFCC.N0000 > 39 @ 149.90  -0.20     GREG.N0000 > 2500 @ 10.90  -0.91     JINS.N0000 > 500 @ 16.40  1.86     BFL.N0000 > 600 @ 175.00  -0.23     PMB.N0000 > 300 @ 19.50  4.84     JKH.N0000 > 200 @ 157.20  -0.57     PINS.N0000 > 3000 @ 16.00  5.96     PINS.N0000 > 6600 @ 16.00  5.96     TAFL.N0000 > 100 @ 104.40  1.06     HVA.N0000 > 5000 @ 6.10  -3.17     PINS.N0000 > 20 @ 16.00  5.96     DFCC.N0000 > 12377 @ 148.00  -1.46     SFIN.N0000 > 910 @ 20.90  -0.95     SFL.P0000 > 100 @ 10.70  -4.46     CITW.N0000 > 2000 @ 4.50  2.27     LHCL.N0000 > 900 @ 52.00  -1.70     DFCC.N0000 > 1 @ 148.60  -1.07     SLTL.N0000 > 50 @ 39.30  -1.75     GRAN.N0000 > 200 @ 84.60  0.95     GRAN.N0000 > 100 @ 84.00  0.24     JKH.W0023 > 1000 @ 18.40  -2.65     GRAN.N0000 > 150 @ 85.00  1.43     GRAN.N0000 > 550 @ 84.50  0.84     PINS.N0000 > 900 @ 16.10  6.62     BFL.N0000 > 679 @ 175.00  -0.23     AEL.N0000 > 5000 @ 21.30  0.47     PINS.N0000 > 1000 @ 16.00  5.96     LVEN.N0000 > 100 @ 45.00  12.50     BLUE.N0000 > 1100 @ 1.00  0.00     

Margin Trading

First Capital offers margin trading which allows you to leverage the portfolio of shares* you already own to purchase additional shares and access a convenient line of credit. With the possibility of borrowing up to 50% of current market value of shares* you can make higher potential returns.

Rates

We offer competitive rates on your margin loan.

Flexible Repayment Terms

There is no set repayment schedule as long as you maintain the required level of funds in your account. Interest charges on outstanding balances are posted to your account monthly. Interest received will be automatically applied to your margin balance.

Earn Additional Interest

Cash balances can earn additional interest for you.

Current Information

We provide up-to-date information to facilitate timely trading decisions on your part. If you use online trading you will be able to view real-time margin balances. We make margin alerts, including margin call notifications, through telephone and via email to keep you well informed.

Support

We can help you to view current margin requirements on each of your positions, calculate potential impact of hypothetical trades, and see how price changes in the market can influence your margin requirements and margin balances.

More information

To get further information on margin trading including margin requirements, margin calls, designated shares / restricted shares please contact us. We reserve the right to revise the list of designated shares at our discretion without prior notice.

 

*Only designated shares can be considered. Designated shares are shares not appearing on the restricted shares list for which margin trading is allowable.

 

Client Registration Forms

FAQ

-No FAQs Available-