Register Online
25/01/16, 02:29:58 :
JKH.N0000 > 100 @ 157.20  -0.57     SLTL.N0000 > 50 @ 39.30  -1.75     GRAN.N0000 > 160 @ 83.80  0.00     GRAN.N0000 > 279 @ 84.50  0.84     BIL.N0000 > 3500 @ 1.30  8.33     SLTL.N0000 > 94 @ 39.70  -0.75     GRAN.N0000 > 100 @ 84.40  0.72     JKH.W0023 > 5000 @ 18.50  -2.12     LHCL.N0000 > 100 @ 52.00  -1.70     NDB.N0000 > 90 @ 172.00  1.12     GRAN.N0000 > 450 @ 84.40  0.72     RCL.N0000 > 100 @ 99.00  0.51     AHPL.N0000 > 697 @ 54.00  0.00     BFL.N0000 > 100 @ 174.90  -0.29     SFL.N0000 > 100 @ 17.50  -6.91     PABC.N0000 > 499 @ 24.50  0.00     JKH.N0000 > 20 @ 162.00  2.47     PINS.N0000 > 1200 @ 16.10  6.62     CIND.N0000 > 200 @ 104.90  -0.10     JKH.W0023 > 100 @ 18.40  -2.65     DPL.N0000 > 1000 @ 7.60  -1.30     BFL.N0000 > 5 @ 175.00  -0.23     LHCL.N0000 > 5000 @ 51.50  -2.65     REXP.N0000 > 758 @ 269.00  0.11     JKH.N0000 > 100 @ 162.00  2.47     DFCC.N0000 > 1 @ 148.20  -1.33     DFCC.N0000 > 2258 @ 148.00  -1.46     CHOU.N0000 > 120 @ 12.50  -7.41     LHCL.N0000 > 1000 @ 52.00  -1.70     SLTL.N0000 > 100 @ 39.60  -1.00     JINS.N0000 > 200 @ 16.40  1.86     RCL.N0000 > 1 @ 99.00  0.51     GRAN.N0000 > 2 @ 84.00  0.24     GRAN.N0000 > 300 @ 84.60  0.95     DFCC.N0000 > 25 @ 148.00  -1.46     TSML.N0000 > 300 @ 28.90  9.06     COMB.X0000 > 200 @ 116.50  0.43     TAFL.N0000 > 5 @ 104.00  0.68     NTB.N0000 > 200 @ 77.10  -2.41     REXP.N0000 > 3 @ 268.90  0.07     BFL.N0000 > 100 @ 178.00  1.48     HVA.N0000 > 120 @ 6.10  -3.17     BUKI.N0000 > 1 @ 405.00  1.63     JKH.N0000 > 6401 @ 157.00  -0.70     PINS.N0000 > 7000 @ 16.20  7.28     PINS.N0000 > 250 @ 16.10  6.62     GRAN.N0000 > 238 @ 84.60  0.95     CIND.N0000 > 3000 @ 105.00  0.00     CCS.N0000 > 24737 @ 425.00  0.00     ALUM.N0000 > 3 @ 16.10  -0.62     CITW.N0000 > 2000 @ 4.50  2.27     GRAN.N0000 > 3 @ 84.00  0.24     TSML.N0000 > 100 @ 28.90  9.06     PMB.N0000 > 50 @ 19.60  5.38     SDB.N0000 > 150 @ 142.00  -1.87     GRAN.N0000 > 15 @ 85.00  1.43     SEMB.X0000 > 100 @ 0.40  0.00     SFIN.N0000 > 4500 @ 21.10  0.00     IDL.N0000 > 95 @ 8.40  -2.33     PABC.N0000 > 300 @ 24.50  0.00     NDB.N0000 > 45 @ 170.00  -0.06     DPL.N0000 > 1 @ 7.90  2.60     RAL.N0000 > 300 @ 3.50  -2.78     COCO.N0000 > 100 @ 25.20  2.02     EXPO.N0000 > 700 @ 7.20  -1.37     BLI.N0000 > 300 @ 51.50  0.98     CSF.N0000 > 3000 @ 2.50  4.17     PINS.N0000 > 1000 @ 16.20  7.28     BLUE.N0000 > 1100 @ 1.00  0.00     RAL.N0000 > 1500 @ 3.50  -2.78     ALUM.N0000 > 5 @ 16.10  -0.62     HEXP.N0000 > 500 @ 59.00  1.03     MAL.N0000 > 1000 @ 2.90  0.00     JKH.N0000 > 1000 @ 157.00  -0.70     NTB.N0000 > 100 @ 77.70  -1.65     PARQ.N0000 > 10 @ 54.30  0.00     PINS.N0000 > 3000 @ 16.20  7.28     JKH.N0000 > 80 @ 162.00  2.47     GRAN.N0000 > 250 @ 84.60  0.95     HVA.N0000 > 10000 @ 6.10  -3.17     GRAN.N0000 > 50 @ 84.60  0.95     BLI.N0000 > 190 @ 51.50  0.98     HHL.N0000 > 100 @ 81.00  -1.22     PLC.N0000 > 20 @ 20.20  2.02     AHPL.N0000 > 300 @ 53.90  -0.19     COCO.N0000 > 7101 @ 25.00  1.21     COCO.N0000 > 300 @ 25.20  2.02     ALHP.N0000 > 1 @ 3.20  0.00     TAFL.N0000 > 994 @ 104.50  1.16     GRAN.N0000 > 780 @ 84.50  0.84     PINS.N0000 > 25000 @ 16.00  5.96     BLI.N0000 > 10 @ 51.50  0.98     BFL.N0000 > 50 @ 175.90  0.29     CHOU.N0000 > 1000 @ 12.50  -7.41     LHCL.N0000 > 10000 @ 52.00  -1.70     SFL.N0000 > 1010 @ 17.50  -6.91     TAFL.N0000 > 5000 @ 103.00  -0.29     JKH.N0000 > 200 @ 157.20  -0.57     JKH.W0023 > 250 @ 18.40  -2.65     NDB.N0000 > 4500 @ 170.10  0.00     TAFL.N0000 > 100 @ 104.60  1.26     TAFL.N0000 > 88 @ 104.00  0.68     EMER.N0000 > 100 @ 7.30  0.00     PINS.N0000 > 1600 @ 16.00  5.96     BLI.N0000 > 50 @ 50.20  -1.57     NDB.N0000 > 1 @ 170.00  -0.06     GRAN.N0000 > 20 @ 84.00  0.24     HHL.N0000 > 3900 @ 81.50  -0.61     DFCC.N0000 > 100 @ 148.00  -1.46     AEL.N0000 > 5000 @ 21.30  0.47     GRAN.N0000 > 60 @ 85.00  1.43     PCH.N0000 > 10000 @ 0.20  100.00     LIOC.N0000 > 100 @ 33.00  1.23     GRAN.N0000 > 61 @ 84.50  0.84     SFIN.N0000 > 100 @ 21.00  -0.47     TAJ.N0000 > 10 @ 22.80  -3.39     CFVF.N0000 > 100 @ 19.80  -0.50     BFL.N0000 > 405 @ 177.50  1.20     COCR.N0000 > 500 @ 51.00  0.59     GRAN.N0000 > 50 @ 84.40  0.72     SLTL.N0000 > 2 @ 39.80  -0.50     IDL.N0000 > 5 @ 8.40  -2.33     PINS.N0000 > 3000 @ 16.00  5.96     TAFL.N0000 > 1394 @ 103.00  -0.29     CCS.N0000 > 100 @ 425.00  0.00     PMB.N0000 > 300 @ 19.50  4.84     GRAN.N0000 > 100 @ 84.40  0.72     DFCC.N0000 > 12377 @ 148.00  -1.46     CSEC.N0000 > 4550 @ 23.00  -4.17     UBC.N0000 > 510 @ 18.00  -1.10     TAFL.N0000 > 2 @ 104.00  0.68     AEL.N0000 > 5000 @ 21.30  0.47     MGT.N0000 > 9400 @ 19.60  -0.51     PINS.N0000 > 5 @ 16.10  6.62     PINS.N0000 > 6600 @ 16.00  5.96     PINS.N0000 > 5000 @ 16.00  5.96     AAF.N0000 > 5000 @ 1.50  0.00     GRAN.N0000 > 1 @ 84.50  0.84     DFCC.N0000 > 10 @ 148.10  -1.40     REXP.N0000 > 1 @ 269.00  0.11     TAFL.N0000 > 200 @ 104.50  1.16     BFL.N0000 > 200 @ 175.00  -0.23     PINS.N0000 > 6600 @ 16.00  5.96     GEST.N0000 > 1 @ 133.90  2.37     ACL.N0000 > 500 @ 111.90  1.82     BLI.N0000 > 310 @ 51.00  0.00     AEL.N0000 > 5000 @ 21.30  0.47     JINS.N0000 > 99 @ 16.30  1.24     PABC.N0000 > 799 @ 24.50  0.00     PINS.N0000 > 100 @ 15.80  4.64     GRAN.N0000 > 1000 @ 85.00  1.43     LHCL.N0000 > 1000 @ 52.00  -1.70     AEL.N0000 > 2500 @ 21.30  0.47     VONE.N0000 > 1000 @ 20.00  -1.48     GRAN.N0000 > 40 @ 83.80  0.00     PLC.N0000 > 2 @ 20.30  2.53     TAFL.N0000 > 100 @ 104.60  1.26     BLUE.N0000 > 1000 @ 1.00  0.00     AEL.N0000 > 7000 @ 21.30  0.47     JKH.N0000 > 15 @ 162.00  2.47     SFL.P0000 > 500 @ 11.00  -1.79     PLC.N0000 > 2000 @ 20.00  1.01     TAFL.N0000 > 1 @ 104.40  1.06     GRAN.N0000 > 149 @ 84.20  0.48     NDB.N0000 > 33 @ 172.00  1.12     JKH.W0023 > 1256 @ 18.50  -2.12     PINS.N0000 > 1400 @ 15.80  4.64     PINS.N0000 > 100 @ 16.10  6.62     GRAN.N0000 > 100 @ 84.00  0.24     PINS.N0000 > 3000 @ 16.20  7.28     BLI.N0000 > 500 @ 50.00  -1.96     RWSL.N0000 > 100 @ 2.30  0.00     AAF.N0000 > 8000 @ 1.40  -6.67     JKH.N0000 > 15 @ 157.10  -0.63     PINS.N0000 > 20 @ 16.10  6.62     PINS.N0000 > 300 @ 16.00  5.96     GRAN.N0000 > 34 @ 84.60  0.95     UBC.N0000 > 90 @ 18.00  -1.10     MGT.N0000 > 54990 @ 19.70  0.00     JKH.W0023 > 100 @ 18.40  -2.65     HVA.N0000 > 880 @ 6.10  -3.17     JKH.N0000 > 2800 @ 157.00  -0.70     BLI.N0000 > 440 @ 50.20  -1.57     AEL.N0000 > 2500 @ 21.30  0.47     BFL.N0000 > 200 @ 175.00  -0.23     GRAN.N0000 > 945 @ 85.00  1.43     ASIY.N0000 > 5100 @ 2.70  0.00     GLAS.N0000 > 35 @ 5.60  0.00     JKH.N0000 > 339 @ 157.00  -0.70     AHPL.N0000 > 1 @ 53.90  -0.19     COMB.N0000 > 705 @ 129.00  -0.77     GRAN.N0000 > 550 @ 84.50  0.84     BLUE.N0000 > 2000 @ 1.10  10.00     TAFL.N0000 > 10 @ 104.00  0.68     JKH.N0000 > 15 @ 157.10  -0.63     LLUB.N0000 > 37 @ 310.00  0.00     MGT.N0000 > 100 @ 19.60  -0.51     GRAN.N0000 > 200 @ 84.20  0.48     GRAN.N0000 > 55 @ 85.00  1.43     JKH.W0023 > 100 @ 18.40  -2.65     PINS.N0000 > 900 @ 16.10  6.62     PLC.N0000 > 20 @ 20.10  1.52     APLA.N0000 > 36 @ 171.00  -2.23     JKH.N0000 > 10 @ 157.00  -0.70     CHMX.N0000 > 9 @ 67.10  3.39     TAFL.N0000 > 5 @ 104.00  0.68     CCS.N0000 > 19900 @ 425.00  0.00     TKYO.X0000 > 5 @ 35.00  0.00     CHOU.N0000 > 550 @ 12.50  -7.41     LVEN.N0000 > 100 @ 45.00  12.50     CLND.N0000 > 100 @ 23.00  0.88     SDB.N0000 > 15 @ 144.50  -0.14     IDL.N0000 > 10 @ 8.40  -2.33     REXP.N0000 > 2 @ 268.90  0.07     TAFL.N0000 > 600 @ 104.50  1.16     MGT.N0000 > 5000 @ 19.60  -0.51     CIND.N0000 > 1500 @ 105.00  0.00     CIND.N0000 > 1000 @ 105.00  0.00     CHMX.N0000 > 100 @ 67.10  3.39     KDL.N0000 > 1 @ 63.90  2.08     LHCL.N0000 > 1800 @ 52.00  -1.70     COCO.N0000 > 32899 @ 25.00  1.21     MGT.N0000 > 30000 @ 19.70  0.00     SLTL.N0000 > 500 @ 39.30  -1.75     HVA.N0000 > 5000 @ 6.10  -3.17     GRAN.N0000 > 1500 @ 84.50  0.84     JKH.W0023 > 1000 @ 18.40  -2.65     NDB.N0000 > 250 @ 170.00  -0.06     REXP.N0000 > 700 @ 268.90  0.07     BLI.N0000 > 250 @ 50.50  -0.98     COCO.N0000 > 39899 @ 25.00  1.21     BFL.N0000 > 679 @ 175.00  -0.23     JKH.N0000 > 100 @ 160.00  1.20     PINS.N0000 > 1000 @ 16.00  5.96     AEL.N0000 > 5000 @ 21.30  0.47     RHL.N0000 > 1 @ 25.40  3.67     SHL.N0000 > 300 @ 14.30  -1.38     PARQ.N0000 > 10 @ 54.40  0.18     NDB.N0000 > 1500 @ 170.10  0.00     COCO.N0000 > 10000 @ 25.00  1.21     TJL.N0000 > 100 @ 32.10  -1.23     LOLC.N0000 > 1 @ 75.00  -4.46     PLC.N0000 > 500 @ 19.90  0.51     EXPO.N0000 > 1500 @ 7.20  -1.37     GRAN.N0000 > 289 @ 84.50  0.84     PINS.N0000 > 500 @ 16.20  7.28     LLUB.N0000 > 1 @ 312.00  0.65     APLA.N0000 > 25 @ 171.10  -2.17     SPEN.N0000 > 49 @ 85.10  -2.18     JKH.N0000 > 4 @ 162.00  2.47     GRAN.N0000 > 200 @ 84.00  0.24     JKH.W0023 > 10 @ 18.40  -2.65     DFCC.N0000 > 39 @ 149.90  -0.20     NDB.N0000 > 500 @ 170.00  -0.06     TESS.N0000 > 10000 @ 1.40  -6.67     PINS.N0000 > 100 @ 16.20  7.28     JKH.W0023 > 100 @ 18.40  -2.65     JKH.W0023 > 3 @ 18.40  -2.65     UML.N0000 > 100 @ 87.50  -0.57     JKH.W0023 > 2750 @ 18.40  -2.65     MHDL.N0000 > 1 @ 7.90  5.33     GRAN.N0000 > 250 @ 84.60  0.95     PABC.N0000 > 1000 @ 24.50  0.00     ACL.N0000 > 100 @ 108.20  -1.55     JINS.N0000 > 800 @ 16.40  1.86     GRAN.N0000 > 500 @ 84.00  0.24     SDB.N0000 > 150 @ 142.00  -1.87     GRAN.N0000 > 100 @ 84.00  0.24     VONE.N0000 > 200 @ 20.00  -1.48     NDB.N0000 > 1000 @ 170.00  -0.06     MGT.N0000 > 5000 @ 19.60  -0.51     UBC.N0000 > 80 @ 18.40  1.10     GRAN.N0000 > 1700 @ 85.00  1.43     JKH.W0023 > 788 @ 18.40  -2.65     DFCC.N0000 > 1 @ 148.60  -1.07     PLC.N0000 > 500 @ 19.90  0.51     AEL.N0000 > 5000 @ 21.30  0.47     MGT.N0000 > 15000 @ 19.60  -0.51     SEMB.X0000 > 100 @ 0.30  -25.00     KDL.N0000 > 26 @ 63.90  2.08     SLTL.N0000 > 50 @ 39.70  -0.75     AEL.N0000 > 2500 @ 21.30  0.47     DIAL.N0000 > 25 @ 10.20  2.00     NDB.N0000 > 5 @ 170.10  0.00     KDL.N0000 > 1085 @ 62.00  -0.96     AEL.N0000 > 1485 @ 21.30  0.47     PINS.N0000 > 25000 @ 16.00  5.96     AEL.N0000 > 2500 @ 21.30  0.47     GREG.N0000 > 2500 @ 10.90  -0.91     PLC.N0000 > 20 @ 20.40  3.03     GRAN.N0000 > 262 @ 84.00  0.24     PABC.N0000 > 4201 @ 24.50  0.00     JKH.W0023 > 100 @ 18.40  -2.65     GRAN.N0000 > 400 @ 83.80  0.00     GRAN.N0000 > 220 @ 84.50  0.84     BERU.N0000 > 100 @ 1.50  0.00     PABC.N0000 > 700 @ 24.50  0.00     BFL.N0000 > 100 @ 177.50  1.20     ACL.N0000 > 1000 @ 111.00  1.00     GRAN.N0000 > 369 @ 84.50  0.84     DFCC.N0000 > 10 @ 148.50  -1.13     SFL.N0000 > 40 @ 17.60  -6.38     HVA.N0000 > 2620 @ 6.10  -3.17     HNB.X0000 > 5000 @ 176.00  0.57     TAFL.N0000 > 200 @ 105.00  1.65     GRAN.N0000 > 1151 @ 84.20  0.48     VPEL.N0000 > 5000 @ 8.50  0.00     ELPL.N0000 > 35 @ 17.50  2.94     PLC.N0000 > 20 @ 20.30  2.53     JKH.W0023 > 159 @ 18.50  -2.12     TAFL.N0000 > 5 @ 104.00  0.68     GRAN.N0000 > 100 @ 84.50  0.84     SFL.P0000 > 100 @ 10.70  -4.46     PINS.N0000 > 25 @ 16.10  6.62     PINS.N0000 > 675 @ 16.10  6.62     CHMX.N0000 > 300 @ 67.10  3.39     GRAN.N0000 > 50 @ 84.00  0.24     PLC.N0000 > 37440 @ 19.90  0.51     AHPL.N0000 > 1000 @ 54.00  0.00     GRAN.N0000 > 30 @ 84.50  0.84     ABL.N0000 > 360 @ 4.60  0.00     PLC.N0000 > 350 @ 20.40  3.03     COCR.N0000 > 100 @ 51.00  0.59     SLTL.N0000 > 25 @ 40.00  0.00     DFCC.N0000 > 5 @ 148.10  -1.40     PINS.N0000 > 2000 @ 16.20  7.28     ALUF.N0000 > 1 @ 43.80  0.69     CFVF.N0000 > 25 @ 19.10  -4.02     GRAN.N0000 > 169 @ 84.00  0.24     KDL.N0000 > 385 @ 62.00  -0.96     NDB.N0000 > 20 @ 170.10  0.00     SEMB.X0000 > 23000 @ 0.30  -25.00     PLC.N0000 > 10 @ 20.00  1.01     REXP.N0000 > 4 @ 269.00  0.11     GRAN.N0000 > 1 @ 84.20  0.48     DFCC.N0000 > 20 @ 148.10  -1.40     CFVF.N0000 > 25 @ 19.10  -4.02     AEL.N0000 > 5000 @ 21.30  0.47     WAPO.N0000 > 100 @ 35.00  -2.51     PMB.N0000 > 50 @ 18.50  -0.54     UML.N0000 > 47 @ 87.50  -0.57     NTB.N0000 > 100 @ 79.50  0.63     DFCC.N0000 > 5 @ 148.10  -1.40     PINS.N0000 > 6000 @ 16.00  5.96     PINS.N0000 > 250 @ 16.10  6.62     BLI.N0000 > 100 @ 51.50  0.98     AEL.N0000 > 2000 @ 21.30  0.47     CTC.N0000 > 3 @ 970.00  0.31     VPEL.N0000 > 4600 @ 8.50  0.00     GRAN.N0000 > 2469 @ 84.00  0.24     BFL.N0000 > 40 @ 177.50  1.20     GRAN.N0000 > 208 @ 83.80  0.00     SFL.P0000 > 300 @ 10.70  -4.46     NDB.N0000 > 100 @ 172.00  1.12     PLC.N0000 > 3500 @ 20.40  3.03     TJL.N0000 > 500 @ 32.00  -1.54     IDL.N0000 > 195 @ 8.40  -2.33     CSEC.N0000 > 114 @ 23.00  -4.17     CTC.N0000 > 7 @ 970.00  0.31     COCR.N0000 > 605 @ 51.00  0.59     HAYL.N0000 > 100 @ 299.50  0.50     GRAN.N0000 > 2408 @ 84.00  0.24     GRAN.N0000 > 439 @ 84.50  0.84     AEL.N0000 > 5000 @ 21.30  0.47     UBC.N0000 > 1410 @ 18.00  -1.10     COMB.N0000 > 500 @ 129.00  -0.77     CHOU.N0000 > 100 @ 12.40  -8.15     NDB.N0000 > 3150 @ 170.00  -0.06     KDL.N0000 > 87 @ 64.00  2.24     JINS.N0000 > 300 @ 16.40  1.86     AEL.N0000 > 3500 @ 21.30  0.47     AEL.N0000 > 5000 @ 21.30  0.47     HVA.N0000 > 1 @ 6.10  -3.17     NDB.N0000 > 1350 @ 170.00  -0.06     PLC.N0000 > 1810 @ 20.40  3.03     GRAN.N0000 > 1000 @ 85.00  1.43     AAF.N0000 > 2000 @ 1.40  -6.67     GRAN.N0000 > 1000 @ 84.50  0.84     JKH.W0023 > 3149 @ 18.50  -2.12     AEL.N0000 > 9990 @ 21.30  0.47     TAFL.N0000 > 7 @ 104.00  0.68     BLI.N0000 > 750 @ 50.50  -0.98     NDB.N0000 > 1000 @ 170.50  0.24     TAFL.N0000 > 100 @ 104.40  1.06     GEST.N0000 > 1 @ 133.90  2.37     GRAN.N0000 > 1000 @ 85.00  1.43     ACL.N0000 > 5 @ 111.50  1.46     JKH.N0000 > 15 @ 157.20  -0.57     SHL.N0000 > 12500 @ 14.30  -1.38     COCO.N0000 > 40000 @ 25.00  1.21     GRAN.N0000 > 1000 @ 85.00  1.43     NTB.N0000 > 100 @ 77.50  -1.90     VPEL.N0000 > 400 @ 8.50  0.00     PARQ.N0000 > 1000 @ 54.50  0.37     UBC.N0000 > 400 @ 18.00  -1.10     KDL.N0000 > 1 @ 63.90  2.08     UBC.N0000 > 100 @ 18.30  0.55     JKH.N0000 > 20 @ 157.00  -0.70     JKH.N0000 > 661 @ 157.00  -0.70     GREG.N0000 > 200 @ 10.90  -0.91     NEST.N0000 > 10 @ 2,000.00  0.00     JKH.N0000 > 20 @ 161.90  2.40     PINS.N0000 > 10 @ 16.10  6.62     GRAN.N0000 > 100 @ 84.20  0.48     REXP.N0000 > 242 @ 268.90  0.07     BFL.N0000 > 50 @ 175.00  -0.23     PINS.N0000 > 100 @ 16.10  6.62     AEL.N0000 > 15 @ 21.30  0.47     NDB.N0000 > 4237 @ 170.00  -0.06     BFL.N0000 > 315 @ 177.50  1.20     CHOU.N0000 > 100 @ 12.40  -8.15     TAFL.N0000 > 467 @ 104.40  1.06     MGT.N0000 > 10000 @ 19.60  -0.51     CHMX.N0000 > 450 @ 66.40  2.31     GRAN.N0000 > 300 @ 84.70  1.07     PINS.N0000 > 7900 @ 16.00  5.96     COCR.N0000 > 1395 @ 51.00  0.59     GRAN.N0000 > 100 @ 84.50  0.84     LGL.X0000 > 10 @ 37.00  -1.86     COCO.N0000 > 100 @ 25.20  2.02     TAFL.N0000 > 30 @ 103.20  -0.10     DFCC.N0000 > 5 @ 150.00  -0.13     AEL.N0000 > 5 @ 21.30  0.47     GREG.N0000 > 2670 @ 10.90  -0.91     REXP.N0000 > 25 @ 269.00  0.11     ALHP.N0000 > 10 @ 3.20  0.00     TAFL.N0000 > 100 @ 104.40  1.06     JKH.N0000 > 100 @ 158.00  -0.06     GRAN.N0000 > 670 @ 84.50  0.84     GRAN.N0000 > 200 @ 84.60  0.95     SLTL.N0000 > 100 @ 39.80  -0.50     DOCK.N0000 > 100 @ 140.80  -0.07     GRAN.N0000 > 32 @ 84.00  0.24     PINS.N0000 > 2000 @ 16.10  6.62     GRAN.N0000 > 100 @ 84.60  0.95     PINS.N0000 > 5000 @ 16.00  5.96     GRAN.N0000 > 314 @ 84.70  1.07     ALUF.N0000 > 4500 @ 43.00  -1.15     GRAN.N0000 > 5 @ 84.00  0.24     JKH.N0000 > 1000 @ 160.00  1.20     SINI.N0000 > 100 @ 164.90  -0.18     BUKI.N0000 > 2 @ 405.00  1.63     PINS.N0000 > 2000 @ 16.20  7.28     GRAN.N0000 > 500 @ 84.70  1.07     JKH.N0000 > 100 @ 157.00  -0.70     ALUF.N0000 > 500 @ 43.00  -1.15     PINS.N0000 > 1 @ 16.00  5.96     JINS.N0000 > 500 @ 16.40  1.86     CITW.N0000 > 1400 @ 4.50  2.27     KGAL.N0000 > 5 @ 59.80  1.36     PINS.N0000 > 20 @ 16.00  5.96     LLUB.N0000 > 42 @ 310.00  0.00     JKH.N0000 > 15 @ 159.90  1.14     GRAN.N0000 > 1 @ 84.00  0.24     BFL.N0000 > 600 @ 175.00  -0.23     BFL.N0000 > 100 @ 177.50  1.20     REXP.N0000 > 2 @ 268.90  0.07     CINS.N0000 > 25 @ 1,400.00  0.00     PINS.N0000 > 2000 @ 16.20  7.28     SLTL.N0000 > 100 @ 40.00  0.00     PLC.N0000 > 100 @ 20.30  2.53     GRAN.N0000 > 50 @ 84.60  0.95     LHCL.N0000 > 900 @ 52.00  -1.70     JKH.W0023 > 5000 @ 18.50  -2.12     PINS.N0000 > 11000 @ 16.00  5.96     MGT.N0000 > 25000 @ 19.70  0.00     DFCC.N0000 > 5 @ 149.80  -0.27     COMB.N0000 > 1295 @ 129.00  -0.77     NDB.N0000 > 133 @ 170.20  0.06     GRAN.N0000 > 100 @ 84.20  0.48     LHCL.N0000 > 100 @ 52.00  -1.70     PINS.N0000 > 4000 @ 16.00  5.96     PCP.N0000 > 1100 @ 0.30  -25.00     CIND.N0000 > 500 @ 105.00  0.00     PINS.N0000 > 6300 @ 16.00  5.96     GRAN.N0000 > 150 @ 85.00  1.43     COCR.N0000 > 5 @ 51.00  0.59     SFL.P0000 > 100 @ 10.70  -4.46     GRAN.N0000 > 200 @ 84.40  0.72     GRAN.N0000 > 100 @ 84.00  0.24     GRAN.N0000 > 800 @ 84.50  0.84     TAFL.N0000 > 18 @ 104.00  0.68     TAFL.N0000 > 100 @ 104.60  1.26     LHCL.N0000 > 300 @ 51.50  -2.65     AEL.N0000 > 10 @ 21.30  0.47     LHCL.N0000 > 1000 @ 52.00  -1.70     BFL.N0000 > 100 @ 174.50  -0.51     EAST.N0000 > 1500 @ 14.00  -9.09     TAFL.N0000 > 30 @ 103.10  -0.19     ACL.N0000 > 8 @ 108.20  -1.55     DFCC.N0000 > 1 @ 149.90  -0.20     PINS.N0000 > 500 @ 15.80  4.64     DFCC.N0000 > 1 @ 148.70  -1.00     NDB.N0000 > 177 @ 172.00  1.12     BLI.N0000 > 300 @ 50.00  -1.96     JKH.N0000 > 25 @ 157.20  -0.57     NDB.N0000 > 1000 @ 170.00  -0.06     JKH.W0023 > 1841 @ 18.50  -2.12     TAFL.N0000 > 100 @ 104.40  1.06     BLUE.N0000 > 12141 @ 1.00  0.00     SLTL.N0000 > 357 @ 39.20  -2.00     NDB.N0000 > 1850 @ 170.00  -0.06     COCR.N0000 > 50 @ 50.50  -0.39     AEL.N0000 > 17000 @ 21.30  0.47     CHOU.N0000 > 1600 @ 12.50  -7.41     AHPL.N0000 > 2 @ 53.90  -0.19     JKH.W0023 > 10 @ 18.50  -2.12     GRAN.N0000 > 330 @ 84.50  0.84     BLI.N0000 > 90 @ 51.50  0.98     PINS.N0000 > 1000 @ 16.00  5.96     SLTL.N0000 > 10 @ 40.00  0.00     GRAN.N0000 > 4 @ 84.20  0.48     NTB.N0000 > 1900 @ 77.10  -2.41     MGT.N0000 > 213 @ 19.60  -0.51     SFIN.N0000 > 910 @ 20.90  -0.95     GRAN.N0000 > 749 @ 84.20  0.48     GRAN.N0000 > 746 @ 84.20  0.48     MGT.N0000 > 500 @ 19.60  -0.51     SFIN.N0000 > 100 @ 21.10  0.00     TAFL.N0000 > 6 @ 104.50  1.16     BFL.N0000 > 100 @ 178.00  1.48     BLUE.N0000 > 10500 @ 1.00  0.00     SLTL.N0000 > 2 @ 39.70  -0.75     PCP.N0000 > 5836 @ 0.40  0.00     GRAN.N0000 > 1000 @ 84.90  1.31     SAMP.N0000 > 39 @ 235.00  -0.04     JKH.N0000 > 50 @ 159.00  0.57     PINS.N0000 > 5000 @ 16.10  6.62     SAMP.N0000 > 14 @ 235.00  -0.04     UML.N0000 > 100 @ 87.00  -1.14     GRAN.N0000 > 566 @ 84.60  0.95     BIL.N0000 > 500 @ 1.30  8.33     APLA.N0000 > 50 @ 171.10  -2.17     REXP.N0000 > 3 @ 268.90  0.07     GRAN.N0000 > 40 @ 83.80  0.00     JINS.N0000 > 550 @ 16.40  1.86     HNB.X0000 > 1000 @ 176.00  0.57     CHOU.N0000 > 100 @ 12.40  -8.15     TJL.N0000 > 3 @ 32.10  -1.23     PINS.N0000 > 1000 @ 16.00  5.96     JKH.N0000 > 16 @ 162.00  2.47     GRAN.N0000 > 20 @ 85.00  1.43     TAFL.N0000 > 2 @ 104.40  1.06     JKH.W0023 > 250 @ 18.10  -4.23     KDL.N0000 > 2415 @ 62.00  -0.96     JKH.N0000 > 10000 @ 157.00  -0.70     PLC.N0000 > 500 @ 20.00  1.01     DFCC.N0000 > 12623 @ 148.00  -1.46     GRAN.N0000 > 350 @ 84.00  0.24     MHDL.N0000 > 1 @ 7.80  4.00     DPL.N0000 > 860 @ 7.70  0.00     HVA.N0000 > 14 @ 6.00  -4.76     ACL.N0000 > 500 @ 112.00  1.91     BFL.N0000 > 100 @ 178.00  1.48     CHOU.N0000 > 200 @ 12.40  -8.15     JKH.N0000 > 100 @ 157.00  -0.70     TJL.N0000 > 10 @ 32.10  -1.23     DFCC.N0000 > 10 @ 148.10  -1.40     AEL.N0000 > 5 @ 21.30  0.47     BFL.N0000 > 100 @ 178.00  1.48     GRAN.N0000 > 200 @ 84.60  0.95     BLI.N0000 > 500 @ 51.50  0.98     UBC.N0000 > 20 @ 18.30  0.55     SFL.P0000 > 84 @ 10.60  -5.36     PLC.N0000 > 200 @ 20.20  2.02     TJL.N0000 > 2650 @ 32.00  -1.54     TAFL.N0000 > 60 @ 104.00  0.68     SFL.P0000 > 800 @ 10.60  -5.36     RAL.N0000 > 800 @ 3.50  -2.78     MGT.N0000 > 5000 @ 19.60  -0.51     UBC.N0000 > 10 @ 18.00  -1.10     REXP.N0000 > 300 @ 268.90  0.07     COCO.N0000 > 3000 @ 25.00  1.21     PLC.N0000 > 2000 @ 20.00  1.01     

Margin Trading

First Capital offers margin trading which allows you to leverage the portfolio of shares* you already own to purchase additional shares and access a convenient line of credit. With the possibility of borrowing up to 50% of current market value of shares* you can make higher potential returns.

Rates

We offer competitive rates on your margin loan.

Flexible Repayment Terms

There is no set repayment schedule as long as you maintain the required level of funds in your account. Interest charges on outstanding balances are posted to your account monthly. Interest received will be automatically applied to your margin balance.

Earn Additional Interest

Cash balances can earn additional interest for you.

Current Information

We provide up-to-date information to facilitate timely trading decisions on your part. If you use online trading you will be able to view real-time margin balances. We make margin alerts, including margin call notifications, through telephone and via email to keep you well informed.

Support

We can help you to view current margin requirements on each of your positions, calculate potential impact of hypothetical trades, and see how price changes in the market can influence your margin requirements and margin balances.

More information

To get further information on margin trading including margin requirements, margin calls, designated shares / restricted shares please contact us. We reserve the right to revise the list of designated shares at our discretion without prior notice.

 

*Only designated shares can be considered. Designated shares are shares not appearing on the restricted shares list for which margin trading is allowable.

 

FAQ

-No FAQs Available-